جدید ترین مطالبآخ

   وقتی دوندونت درد میکنه چه اهمیتی داره که معرفت شناسی کانت از چه ارکانی تشکیل شده ؟ وقتی دندونت درد چه اهمیتی داره که تلّی از کتاب و جزوه ی خونده نشده تو اتاقت انباشته شده ؟ وقتی دندونت درد میکنه چه اهمیتی داره که به مغازه دار دوست داشتنی سرکوچه ، موقع رد شدن ، سلام دادی یا نه ؟ وقتی دندونت درد میکنه چه اهمیتی داره که یه عالمه حرف داری که میخوای تو وبلاگت بنویسی ؟ 

   تنها چیزی که اهمیت داره اینه که فردا هم وقت دندونپزشکی داری .

   ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت .